Exkurze studentů VŠE

Lukas
Asociace, Chalupy
Kraje: 
Ústecký kraj

Skupina studentů Vysoké školy ekonomické z navštívila v rámci předmětu Přeshraniční spolupráce Oparenský mlýn jako úspěšnou ukázku evropského projektu, kde spolupracují dva zahraniční partneři. Pro studenty byla kromě prohlídky areálu připravena přednáška o historii mlýna a zejména o zpracování a průběhu projektu obnovy mlýna v rámci programu Cíl 3. Po exkurzi se rozvinula živá debata, studenti se ptali jak na zkušenosti s projektovým partnerem a administrací projektu, tak třeba na spolupráci s místními samosprávami a vztahy s lidmi z okolí. Vyučující PhDr. Zuzana Trhlínová v závěru vyzvala zájemce, aby v rámci svých diplomových prací zhodnotili tento úspěšný projekt a zaměřili se na další možnosti udržitelnosti dlouhodobé spolupráce obou projektových partnerů.

Fotografie: